Our Blog

Welcome to our blog where we try to provide information about products, health trends and tips etc.

Bioley’s Satis-5 (नेपालीमा )

हाईलाइटहरु : यो स्वस्थ, शक्तिबर्द्धक र स्वादिष्ट  BIOLEY’s Instant Premix Spirulina Cereal , chia seeds, oatmilk, ginkgo, yam जस्ता २४ प्रकारका स्वास्थ्यबर्धक बनस्पतिहरुको समिश्रणबाट   तयार

Read More »

Health Benefits of Spirulina (नेपालीमा)

स्पिरुलिना एक प्रकारको cyanobacteria हो, र यसलाई blue-green algae पनि भनिन्छ | बनस्पतिहरु जस्तै cyanobacteria ले प्रकाश सश्लेषण प्रक्रिया द्वारा उर्जा उत्पादन गर्दछ | बिशेष

Read More »

Health Benefits of Spirulina

Spirulina is a type of cyanobacteria, often referred to as blue-green algae. Just like plants, cyanobacteria can produce energy from sunlight via a process of

Read More »

Health Benefits of Chlorella (नेपालीमा)

क्लोरेला अत्याबश्यक पोषणतत्वहरुको भण्डार हो , त्यसैले यसलाई superfood पनि मानिन्छ | यसमा पाइने अनेक पोषणतत्वको कारण, यस जातिको algae प्रति मानिसहरुको उत्सुकता बढिरहेको छ

Read More »

Health Benefits of Chlorella

Chlorella packs several essential nutrients which make it a superfood. This algae has been receiving a lot of buzz of its impressive nutritional contents. Its

Read More »